به نام خدا

آدرس جدید سایت کانون زبان

 ایران شعبه کرمان

www.kermanili.ir

از این پس به آدرس فوق مراجعه کنید.

 

مدیر آقای علی ماهری گروه سنی نوجوانان ( پایان مقطع چهارم ابتدایی تا پایان مقطع دوم راهنمایی) ـ بزرگسالان (14 سال به بالا) جنسیت خواهران ـ برادران زبان انگلیسی - تافل - مکالمه ویژه ساعت کار نوجوانان (14 الی 20) - بزرگسالان (14 الی 20) شماره حساب 2173223804007 ـ بانک ملی شعبه مرکزی کرمان ـ کد 8001 تلفن ٢٢۶۶٨٠٠-٠٣۴١ دورنگار ٢٢۶٣٣٠٠-٠٣۴١ پست الکترونیک  kermanili@yahoo.com نشانی

واحد بزرگسالان خواهران(واحدمرکزی) بلوار فردوسی کوچه شماره ١١ بن بست اول. تلفن٢٢۶۶٨٠٠

واحد بزرگسالان برادران خیابان خواجو جنب تعاونی طلافروشان. تلفن ٢٢٣٠٧١٣

واحد نوجوانان خواهران خیابان سپه جنب بانک کشاورزی. تلفن ٢٢٢٢۴٣٠

واحد نوجوانان برادران خیابان بهمنیار کوچه شماره ٨. تلفن ٢۴۴٢٢٩٣ 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 36 بازدید